Roos

ROOS er Nordisk Ukulele sin egen merkevare. Vi har lagt mye arbeid i å finne verksteder som kan levere ukuleler etter våre spesifikasjoner. Vi har derfor gleden av å presentere en svært konkurransedyktig serie kvalitetsukuleler