Ukulele for alle - fronten

Ukulele for alle!

NORDISK UKULELE selger instrumenter av høy kvalitet, og holder ukulelekurs i hele Norge og i Sverige